Restaffald

Restaffald er det affald, som er tilbage når alt affald til genbrug/genanvendelse, ikke er farligt eller ikke er omfattet af en ordning med producentansvar er frasorteret. Restaffald køres til en forbrænding, hvor affaldets energiindhold udnyttes til f.eks. el og varme.

Sammensætningen af restaffald vil i længden forandre sig over tid, da det muligt at genbruge og genanvende flere affaldsfraktioner.


Restaffald Sorteringsskema

Download Sorteringsskema her

Restaffald piktogram