Plast

Plastaffald sorteres som brugte produkter, emballager og poser lavet af plast f.eks. plastbakker, plastfolie og plastlåg. Plastaffald som har været benyttet til fødevarer eller affald skal tømmes og vaskes/skylles, da det elles kan give problemer ved genanvendelsen.

Plastemballager og – produkter produceres i dag i mange forskellige plasttyper alt efter, hvad emballagen eller produktet skal bruges til.

Nogle kan indeholde forskellige kemikalier og rengøringsmidler, og de vil typisk være mærket med et faremærke. Ud over dette er der et voksende marked inde for bioplast både i forhold til bionedbrydeligt og biobaseret. Derudover findes der to typer overordnet plast – hård og blød.

Plastprodukter til personlig pleje er ikke mærket med faremærker, da disse produkters emballage følger kosmetiklovgivningen. Produkter som rengøringsmidler og husholdningskemikalier kan være mærket med faremærket `sundhedsfare`. Hvis en emballage er mærket med faremærker eller fareklassificering, så er det IKKE plast affald til genbrug, men farligt affald.

Produkter/emballager der har indeholdt plante – og insektgift udgør en særlig gruppe. Hvis midlet har et af faremærkerne `akut giftighed` eller `kronisk sundhedsfare`, skal produktet afleveres som farligt affald. Plastaffald fra husholdningerne består oftest af emballageplast fra f.eks. fødevarer, bæreposer, plejeprodukter og rengøringsmidler. Plastaffaldet indsamles nogen steder i hård og blød plast. Se sorteringsskemaer for hvad, der er kategoriseret som enten hård eller blød plast

Plast Piktogram

Blandet Plast sorteringsskema

Blandet Plast m/MDK sorteringsskema

Download Sorteringsskema her