Papir

Papiraffald sorteres som kontorpapir der er rent og tørt. Papiret må ikke indeholde stoffer f.eks. perflourerede stoffer (PFOS), da det kan give problemer i genanvendelsen. Det samme gælder for vådt og snavset papir. Må ikke indeholde tryksager, aviser, brochurer og rudekonvolutter.

Papir er en fraktion som længe er blevet sorteret fra, da det har en høj genanvendelsesprocent. Papiret bliver kørt til behandlingsanlæg, hvor det bliver genanvendt til nyt papir.


Papir Sorteringsskema

Download Sorteringsskema her

Papir Piktogram