Miljøbevidst virksomhedmiljø miljøbevidst

Vi er bevidste om, at miljø- og klimapolitik spiller en vigtig rolle i forhold til affaldsindsamling og affaldssortering. Det skyldes den vedtagelse, der betyder at 50% af alt affald skal genanvendes i 2022. Derudover har mange affaldsproducenter fået øjnene op for den økonomiske gevinst ved sortering og genanvendelse, især inden for industrien og andre erhverv. Papir, pap, jern, kabler, folie osv. giver en økonomisk gevinst, hvis sorteringen foretages korrekt.

Den mængde affald, vi skaber, hænger sammen med vores forbrugs- og produktionsmønstre. Alle produkter på markedet er en udfordring. Alene stigningen i antallet af husstande med kun én person påvirker tallene. Det svage dyk, der ses i husholdningsaffald skabt i EU, kan have hjulpet med til at reducere affaldets påvirkning af miljøet.

Hvis du har spørgsmål efter dét, du har læst, så find flere forklaringer og svar hos Det Europæiske Miljøagentur

Se også vores ISO certifikater

 

Danmark har vedtaget, at 50% af alt affald skal genanvendes i 2022. Det mål om genbrug vil vi gerne være med til at opfylde. Der er store økonomiske gevinster ved at sortere og genanvende alt fra papir til kabler.