Metal

Metal- og jernaffald som f.eks. konservesdåser, stanniol, foliebakker, knive, bestik, gryder, pander, jernstel fra skrivebord, kontorstole eller andre emner lavet at metal eller jern. Metalemballage til fødevarer skal være tømt og gjort rent. Metalemballage kan have belægninger af plast, men skal stadig sorteres som metal. Metalaffald som indeholder f.eks. elektronik, batterier eller gas, skal ikke sorteres som metalaffald, da det giver problemer i genanvendelsen af fraktionen.

Metal er en fraktion, hvor der er en stor miljømæssig gevinst ved genanvendelse. Det tager udgangspunkt i at udvinding af metal er ressourcekrævende og efterlader store mængder af affald. Genanvendelsesprocessen af metal foregår således, at metallet bliver smeltet om under høje temperaturer. Genanvendelsesprocesserne er ret vigorøse over for urenheder, og det genanvendte metal har samme kvalitet som nyt metal.


Metal Sorteringsskema

Download Sorteringsskema her

Metal Piktogram