Madaffald

Madaffald kan være fødevarer der er blevet for gamle, fraskær, skræller, skorper, frugt, æg, kaffegrums og lignende, det skal sortes fra brændbart affald og smides i en container egnet til madaffald. Der findes 2 løsninger – rent madaffald og madaffald med emballager. Løsning med emballager må der Maximalt være 20% emballager i – 80% SKAL være madaffald. Emballager frasorteres på Biogasanlæg.

Affaldet må ikke indeholde uønsket stoffer, som kan være skadeligt mod landbrugs jorden, eller være svært nedbrydelige. F.eks. cigaretskod og tyggegummi.

I Danmark udvindes der mest muligt fra madaffaldet. Der er allerede flere faciliteter i Danmark, som har lagt fokus på, at have gode genanvendelsesmuligheder for madaffald. Madaffald har en høj genanvendelse og en stor del af det bliver genanvendt som biogas, kompost og gødning til landbrug. Det mad/bioaffald vi indsamler, læsses af på godkendt Biogasanlæg


Madaffald Piktogram

Ren Madaffald

Madaffald med emballage

Download Sorteringsskema her