Miljøets blå stempel

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 kom i 1996 og revideret i 2004. Det er den dominerende miljøledelsesstandard i verden og tager udgangspunkt i virksomhedens processer og aktiviteter. ISO 14001 opstiller krav, vi skal opfylde for at blive certificeret

  • Miljø og miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

Fokus på kvalitet

Kvalitet er et vigtigt konkurrenceparameter. Derfor arbejder de fleste virksomheder aktivt på kvalitetsforbedringer på alle områder i virksomheden. Kvalitetsstyring er nødvendig, hvis vi vil sikre os tilfredse og loyale kunder. Her hjælper ISO 1400 blandt andet med at tilrettelægge vores miljøindsats. Du kan finde flere detaljer på: Wikipedia om ISO 14001

Hent vores certifikater her: (Link til diverse pdf filer)

KLIMA PARTNER CERTIFIKAT

2022-ISO-45001-2018-ISO-14001-2015 DA

2019-ISO-45001_2018 EN

2019-ISO-45001_2018 DK

2019-ISO-14001_2015 EN

2019-ISO-14001_2015 DK