Glas

Glas sorteres tømt for indhold eller drikkevarer f.eks. syltetøjsglas, vinflasker og almindelige drikkeglas. Glasaffald må ikke bestå af særlige glastyper, der kan give problemer ved genanvendelsen f.eks. ildfaste fade, spejle, autoruder, medicinglas og planglas.

Glas er en fraktion som i mange år er blevet genanvendt. Dog er der sket forandringer gennem årene, før var der tale om glasflasker til genbrug til, at nu bliver det knust og smeltet om til nyt glas. Kvaliteten af et genanvendt glasprodukt afhænger af, hvordan sammenblandingen med andre fraktioner og sorteringen af glasset.


Glas Sorteringsskema

Download Sorteringsskema her

Glas Piktogram