Farligt Affald

Farligt affald sorters som affald der indeholder stoffer og kemikalier, som kan være skadeligt overfor mennesker, dyr og miljøet. Farligt kan f.eks. være klorholdige rengørings midler, maling og spraydåse. Farligt affald må ikke indeholde produkter, som kan udgøre en fare ved indsamlingen eller behandlingen fx trykflasker og fyrværkeri.

Behandlingen af farligt affald sker på anlæg, som er specialiseret i at behandle affaldet.

For information omkring behandling og transportering af farligt affald kan du ringe ind til os, og vi hjælper dig gennem processen for at få det bortskaffet.


Farligt Affald Sorteringsskema

Download Sorteringsskema her

Farligt Affald Piktogram