Affaldssortering

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II” skal gøre det nemt for forbrugere og virksomheder at udnytte ressourcerne mere effektivt, så mindre går til spilde. Det vil gavne miljøet, virksomhedernes konkurrenceevne og danskernes pengepung.

2013 lancerede regeringen ressource strategien Danmark uden affald, som har fokus på at øge genanvendelsen. Danmark uden affald II – Strategi for affaldsforebyggelse handler om, hvordan vi kan producere og forbruge med færre ressourcer. 

Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse, Danmark uden affald II  indeholder 72 initiativer, som skal få danske virksomheder og forbrugere til at undgå spild og minimere deres affald.

Fra d. 31. december 2022 er det et krav, at arbejdspladser sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger. Reglerne skal sikre, at vi sorterer vores affald i endnu højere grad – også når vi er på arbejde.

I alt er der tale om 10 typer af affald: mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast-, mad- og drikkekarton, farligt affald og restaffald. I løbet af 2023 skal tekstilaffald også sorteres.

Formålet med sorteringskriterierne for husholdningslignende affald er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Klik på nedenstående billeder for mere information omkring affaldsfraktioner: