Affaldsløsninger og affaldshåndtering

Vi tilbyder affaldsløsninger til både mindre og større virksomheder. Vores mange års erfaring,  sikrer vores kunder en optimal affaldsløsning og affaldshåndtering. Dette harmonerer med Danmarks ønske om at alt affald, der kan genanvendes, skal genanvendes. Det betyder, at borgere og virksomheder i dag ser flere beholdere i indkørslen, i gården eller i køkkenet i de kommuner, hvor kilde kildesortering er en del af dagligdagen, eksempelvis organisk affald, glas, metal osv.
Der kan samtidig være en økonomisk gevinst i at sortere affaldet. 

Kontakt vores konsulenter for en gennemgang af dine behov eller tilbud på en affaldsløsning.

Københavns Kommune ønsker at mad/bioaffald skal frasorteres fra det øvrige affald. Hvis du vil være klar, før et kontrolbesøg, så kontakt vores salgsafdeling. Vi finder sammen frem til en løsning, der matcher jeres behov. 
Hvis du er interesseret, kan du læse mere om Miljøministeriets Affaldsstrategi eller se vores løsninger til sortering af mad/bioaffald

Vi tager altid skraldet

Der vil altid være en økonomisk gevinst ved at sortere virksomhedens affald.
Pap, papir og nogle typer plastaffald, er fraktioner virksomheden får penge for.

Foruden affaldshåndtering tilbyder vi levering af materialer som sand, sten og grus samt vask af containere.
Har du behov for at få makuleret fortrolige dokumenter, så klik ind på Divello.dk