Miljøbevidst virksomhedmiljø miljøbevidst

Vi er bevidste om, at miljø- og klimapolitik spiller en vigtig rolle i forhold til affaldsindsamling og affaldssortering. Det skyldes den vedtagelse, der betyder at 50% af alt affald skal genanvendes i 2022. Derudover har mange affaldsproducenter fået øjnene op for den økonomiske gevinst ved sortering og genanvendelse, især inden for industrien og andre erhverv. Papir, pap, jern, kabler, folie osv. giver en økonomisk gevinst, hvis sorteringen foretages korrekt.

Den mængde affald, vi skaber, hænger sammen med vores forbrugs- og produktionsmønstre. Alle produkter på markedet er en udfordring. Alene stigningen i antallet af husstande med kun én person påvirker tallene. Det svage dyk, der ses i husholdningsaffald skabt i EU, kan have hjulpet med til at reducere affaldets påvirkning af miljøet.

Hvis du har spørgsmål efter dét, du har læst, så find flere forklaringer og svar hos Det Europæiske Miljøagentur

 

Danmark har vedtaget, at 50% af alt affald skal genanvendes i 2022. Det mål om genbrug vil vi gerne være med til at opfylde. Der er store økonomiske gevinster ved at sortere og genanvende alt fra papir til kabler.

 

Miljøets blå stempel

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 kom i 1996 og revideret i 2004. Det er den dominerende miljøledelsesstandard i verden og tager udgangspunkt i virksomhedens processer og aktiviteter. ISO 14001 opstiller krav, vi skal opfylde for at blive certificeret

  • Miljø og miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

Fokus på kvalitet

Kvalitet er et vigtigt konkurrenceparameter. Derfor arbejder de fleste virksomheder aktivt på kvalitetsforbedringer på alle områder i virksomheden. Kvalitetsstyring er nødvendig, hvis vi vil sikre os tilfredse og loyale kunder. Her hjælper ISO 1400 blandt andet med at tilrettelægge vores miljøindsats. Du kan finde flere detaljer på: Wikipedia om ISO 14001

Hent vores certifikater her: (Link til diverse pdf filer)

HenrikTofteng_DS-OHSAS_18001-2008
HenrikTofteng_ISO_14001-2004
HT ISO 14001
Arbejdsmiljøpolitik
KLIMA PARTNER CERTIFIKAT
DS-OHSAS 18001 2014-2017
Veje-kalibreringscertifikat 2013