Miljøets blå stempel

Den internationale standard for miljøledelse ISO 14001 kom i 1996 og revideret i 2004. Det er den dominerende miljøledelsesstandard i verden og tager udgangspunkt i virksomhedens processer og aktiviteter. ISO 14001 opstiller krav, vi skal opfylde for at blive certificeret

  • Miljø og miljøpolitik
  • Planlægning
  • Iværksættelse og drift
  • Kontrol og korrigerende handlinger
  • Ledelsens gennemgang

Fokus på kvalitet

Kvalitet er et vigtigt konkurrenceparameter. Derfor arbejder de fleste virksomheder aktivt på kvalitetsforbedringer på alle områder i virksomheden. Kvalitetsstyring er nødvendig, hvis vi vil sikre os tilfredse og loyale kunder. Her hjælper ISO 1400 blandt andet med at tilrettelægge vores miljøindsats. Du kan finde flere detaljer på: Wikipedia om ISO 14001

Hent vores certifikater her: (Link til diverse pdf filer)

HenrikTofteng_DS-OHSAS_18001-2008
HenrikTofteng_ISO_14001-2004
HT ISO 14001
Arbejdsmiljøpolitik
KLIMA PARTNER CERTIFIKAT
DS-OHSAS 18001 2014-2017
Veje-kalibreringscertifikat 2013